Θεοδώρα Τσουρού

Θέση:

ΕΔΙΠ

Τίτλοι:

Πτυχίο Γεωλογίας (Ε.Κ.Π.Α.), Μεταπτυχιακό «Παλαιοντολογία-Στρωματογραφία» (Ε.Κ.Π.Α.), Διδακτορικό (Ε.Κ.Π.Α.)

Τηλέφωνο:

210-7274172

Fax:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

e-mail:

ttsourou@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Παλαιοντολογία, Στρωματογραφία, Παλαιοοικολογία/Παλαιοπεριβάλλον, Γεωαρχαιολογία, Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία