Ασκήσεις Υπαίθρου

 

Οι Ασκήσεις Υπαίθρου είναι βασικό τμήμα του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος καθώς οι φοιτητές ασκούμενοι σε ολιγομελείς ομάδες, μαθαίνουν να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τη λιθολογία των πετρωμάτων, να αναγνωρίζουν τα απολιθώματα και να προσδιορίζουν την ηλικία απόθεσης τους, να παρατηρούν τις παραμορφώσεις που έχουν υποστεί, να χαρτογραφούν τους γεωλογικούς σχηματισμούς και να προβαίνουν σε δειγματοληψίες.  

Οι Ασκήσεις Υπαίθρου είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές και σχετίζονται με τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα.

 

Ασκηση υπαίθρου φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος της Μικροπαλαιοντολογίας (Αλεποχώρι)

 

 

Άσκηση υπαίθρου φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος της Μακροπαλαιοντολογίας (Ραφήνα)

 

Άσκηση υπαίθρου φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος της Στρωματογραφίας (Πελοπόννησος)

 

Άσκηση υπαίθρου φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος της Μακροπαλαιοντολογίας (Πικέρμι)

 

Ασκηση υπαίθρου φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιζηματολογίας (Αλεποχώρι)

 

 
 

Άσκηση υπαίθρου φοιτητών στο πλαίσιο του μαθήματος της Μικροπαλαιοντολογίας (Αγγελόκαστρο