Ανακοινώσεις

23/2/2016

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ένα ή και τα δυο από τα κατ’ επιλογήν Μαθήματα να εγγραφούν (μέχρι 6 Μαρτίου 2015) στην/στις αντίστοιχη/ες ομάδα/ες/εις που έχουν δημιουργηθεί στην η-τάξη

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε8203)

Έναρξη Μαθήματος και Εργαστηρίου την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00-16:00 στην αίθουσα Γ1

ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε8204)

Έναρξη Μαθήματος και Εργαστηρίου την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00-12:00 στην αίθουσα Γ1


17/2/2016

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να εγγραφούν στα εργαστήρια της Μακροπαλαιοντολογίας το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-3-2015, δηλώνοντάς το μέσω της η-τάξης στις Ομάδες Χρηστών που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Μάθημα (2 ώρες/εδβ.): Τετάρτη 11-13 (Α 13)

Έναρξη παραδόσεων: Τετάρτη 24/2/2016

Εργαστήριο (4 ώρες/εδβ.): Δευτέρα-Τρίτη & Πέμπτη-Παρασκευή (Γ 1 και Μουσείο Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας)

Έναρξη εργαστηρίων: Δευτέρα 29/2/2016

Τμήματα εργαστηρίων:

1ο τμήμα (Δευτέρα 2-4 και Πέμπτη 8-10)

2ο τμήμα (Τρίτη 8-10 και Πέμπτη 12-2)

3ο τμήμα (Τρίτη 10-12 και Παρασκευή 12-2)

4ο τμήμα (Τρίτη 2-4 και Παρασκευή 10-12)

 


17/2/2016

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του η’ Εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Παλαιοοικολογία-Οικοστρωματογραφία – Υ8202, να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26/2/2016 μέσω e-class.

Για την εγγραφή:

1. Δηλώνετε το μάθημα Υ8202-Παλαιοοικολογία (Geol 200)

2. Επιλέγετε ομάδα χρηστών

3. Εγγραφείτε στην ομάδα

Ωρες μαθήματος:

Τετάρτη: 12.00-15.00 (Γ2)

Έναρξη μαθήματος Τετάρτη 2 Μαρτίου


17/2/2016

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Δ’ Εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το μάθημα της Ιζηματολογίας – Υ4204, να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26/2/2016 μέσω e-class.

Για την εγγραφή:

1. Δηλώνετε το μάθημα Υ4204-Ιζηματολογία (Geol 199)

2. Επιλέγετε ομάδα χρηστών

3. Εγγραφείτε στην ομάδα που επιθυμείτε πατώντας

Ωρες μαθήματος:

Τετάρτη: 9.00-11.00 (ΦΜ1) Παρασκευή 12.00-14.00 (Α13)
Ωρες εργαστηρίου:
Πέμπτη 11.00-13.00 (Γ12, Γ8, Γ9, Γ14)
Έναρξη μαθήματος Τετάρτη 2 Μαρτίου


29/9/2015

 

Εγγραφές εργαστηρίων & έναρξη μαθημάτων

Στρωματογραφίας 2015-2016

 

Καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στα εργαστήρια της Στρωματογραφίας το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2015, δηλώνοντάς το μέσω της η-τάξης στις Ομάδες Χρηστών που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης).

Μάθημα (4 ώρες/εδβ.): Πέμπτη 12-14 (ΦΜ1) Παρασκευή 8-10 (Α 13) Έναρξη παραδόσεων: Πέμπτη 1/10/2015

Εργαστήριο (4 ώρες/εδβ.): Τετάρτη 12-14 και Πέμπτη 10-12 Έναρξη εργαστηρίων: Τετάρτη 7/10/2015

 

 


24/9/2015

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Υ3204, ακαδημ. έτος 2015-16

 

Καλούνται οι Δευτεροετείς φοιτητές να εγγραφούν στα εργαστήρια της Μικροπαλαιοντολογίας το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 30-9-2015, δηλώνοντάς το μέσω της η-τάξης στις  Ομάδες Χρηστών που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (οδηγίες στην η-τάξη).

Μάθημα (2 ώρες/εβδ.):   Πέμπτη 14.00-16.00 (ΦΜ1) 

Έναρξη παραδόσεων: Πέμπτη 8/10/2015

Εργαστήριο (2 ώρες/εβδ.):          

Δευτέρα & Παρασκευή (αίθουσα Γ2, 3ος όροφος) 

Έναρξη εργαστηρίων: Παρασκευή  9/10/2015

 Τμήματα εργαστηρίων:

 1ο τμήμα (Παρασκευή 9.00-11.00)

 2ο τμήμα (Παρασκευή 11.00-13.00)

 3ο τμήμα (Παρασκευή 13.00-15.00)

4ο τμήμα (Δευτέρα 10.00-12.00)

 5ο τμήμα (Δευτέρα 12.00-14.00) 

 


24/9/2015

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 2015-16

 

Καλούνται οι  φοιτητές να εγγραφούν στο εργαστήριο και μάθημα της Εφαρμοσμένης & Περιβαλλοντικής Μικροπαλαιοντολογίας το αργότερο μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 5-10-2015, δηλώνοντάς το μέσω της η-τάξης στην  Ομάδα Χρηστών που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Μάθημα & Εργαστήριο (4 ώρες/εβδ.):         Δευτέρα 15.00-19.00 (Γ2)

Έναρξη παραδόσεων: Δευτέρα 12/10/2015


24/9/2015

 

Παλαιοβοτανική

Oι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Παλαιοβοτανικής καλούνται να εγγραφούν στην Ομάδα Χρηστών που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στη η-τάξη, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015. 

Μάθημα & Εργαστήριο (4 ώρες/εβδ.):  Τρίτη 15.00-19.00 (Γ2)

Έναρξη παραδόσεων: Τρίτη 6/10/2015


30/6/2015

 

Οι παρουσιάσεις των φοιτητών για το Μάθημα

Ιζηματογενείς Λεκάνες και Πετρελαϊκά Συστήματα

θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

από τις 9:00 ως 14:00, στην αίθουσα Σεμιναρίων.

 


2/3/2015

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ένα ή και τα δυο από τα κατ’ επιλογήν Μαθήματα:


ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε8203)


Έναρξη Μαθήματος και Εργαστηρίου την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00-14:00 στην αίθουσα Γ1


ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε8204)


Έναρξη Μαθήματος και Εργαστηρίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:00-12:00 στην αίθουσα Γ1


να εγγραφούν (μέχρι 6 Μαρτίου 2015) στην/στις αντίστοιχη/ες κατάσταση/εις που βρίσκονται στον δεξιό διάδρομο (όπως ανεβαίνετε τις σκάλες).


25/2/2015

 

Καλούνται οι Πρωτοετείς φοιτητές να εγγραφούν στα εργαστήρια της Μακροπαλαιοντολογίας το αργότερο μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-3-2015, δηλώνοντάς το μέσω της η-τάξης στις Ομάδες Χρηστών που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης).

Μάθημα (2 ώρες/εδβ.): Τετάρτη 11-13 (Α 13) Έναρξη παραδόσεων: Τετάρτη 4/3/2015

Εργαστήριο (4 ώρες/εδβ.): Δευτέρα-Τρίτη & Πέμπτη-Παρασκευή (Γ 1 και Μουσείο Παλαιοντολογίας & Γεωλογίας) Έναρξη εργαστηρίων: Δευτέρα 9/3/2015

Τμήματα εργαστηρίων:

1ο τμήμα (Δευτέρα 8-10 και Πέμπτη 8-10) 2ο τμήμα (Δευτέρα 2-4 και Πέμπτη 12-2)

3ο τμήμα (Τρίτη 8-10 και Παρασκευή 8-10)

4ο τμήμα (Τρίτη 10-12 και Παρασκευή 10-12)

5ο τμήμα (Τρίτη 2-4 και Παρασκευή 12-2)


25/2/2015

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Υ4204)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Δ΄ εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το μάθημα της Ιζηματολογίας, να εγγραφούν σε Τμήμα για το σχετικό Εργαστήριο ως την Παρασκευή 6/3/2015

(οι καταστάσεις βρίσκονται έξω από τη Γραμματεία του Τομέα)

Παραδόσεις μαθήματος:

Τετάρτη 9.00-11.00 (ΦΜ1)

&

Παρασκευή 12.00-14.00 (Α13)

Εργαστήριο

(αίθ. Γ8, Γ9, Γ12):

Πέμπτη 11.00-13.00

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 11/3/2015

 


25/2/22015

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα:

Παλαιοοικολογία – Οικοστρωματογραφία (Ε8202)

να εγγραφούν στη σχετική κατάσταση που βρίσκεται έξω από την Γραμματεία του Τομέα.


25/2/2015

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα:

"Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών" (Ε8206)

να εγγραφούν στη σχετική κατάσταση που βρίσκεται έξω από την Γραμματεία του Τομέα.


19/2/2015

 

Οι εξετάσεις στο μάθημα

Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Γεωεπιστημών”

θα πραγματοποιηθούν την

Τετάρτη 25/02/2015 και ώρα 17.00, στην αίθουσα Γ1.

 

6/2/2015


Εξετάσεις Μακροπαλαιοντολογίας

 

Oι εξετάσεις στο μάθημα της Μακροπαλαιοντολογίας  θα πραγματοποιηθούν -με βάση το πρόγραμμα- προφορικά τη Δευτέρα 16 από τις 13.00 και την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 από τις 10.00.


Καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην Η-τάξη του μαθήματος.

Η σειρά εξέτασης θα οριστεί βάση τη σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων. Η παρουσία ΟΛΩΝ των φοιτητών/τριών που θα δηλώσουν συμμετοχή θεωρείται αυτονόητη

Επαναληπτικό εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί. Αντί αυτού οι φοιτητές μπορούν να δουν το προς εξέταση υλικό στο Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του (10.00-14.00).

 


 

8/1/2015

 

Εξελικτική Παλαιοντολογία- Παλαιοανθρωπολογία

Το εργαστήριο της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2015, 4-7μμ δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί δεν είναι σαφες αν ο καιρός στις 7 το βράδυ επιτρέπει ασφαλή αποχώρηση από την παν/πολη.

 

Επίσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι στα 2 επόμενα και τελευταία εργαστήρια, της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου και της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2015 θα γίνει επανάληψη της εξεταστέας ύλης του μαθήματος.

 

16/12/2014

 

ΠΜΣ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ειδίκευση: Στρωματογραφία – Παλαιοντολογία

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 στην αίθουσα Σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας, της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ψυχογιού Μαρίας, με θέμα:

«Παλαιοοικολογική – Οικοστρωματογραφική εξέλιξητης λεκάνης του Νοτίου Ευβοϊκού τα τελευταία 30.000 χρόνια».12/12/2014

 

Οι εξετάσεις στο μάθημα
Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Γεωεπιστημών”  
θα πραγματοποιηθούν την

Πέμπτη 18/12/2014 και ώρα 17.00, στην αίθουσα Γ1


2/12/2014

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


Η προγραμματισμένη για τις 3/12/2014 εξέταση (πτυχιακή) στο μάθημα της Ιζηματολογίας αναβάλλεται για
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2014 και ώρα 15.00 στο Α13.

  

24/11/2014

 

Μονοήμερη Άσκηση υπαίθρου του Μαθήματος Στρωματογραφίας
σε περιοχές της Αργολίδας (Υποχρεωτική)Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί όπως προγραμματίστηκε στις 28-11-2014, ημέρα Παρασκευή.

1)    Συγκέντρωση των φοιτητών στην είσοδο της Πανεπιστημιούπολης στις 7:30 το πρωί

2)    Κατάλληλη ενδυμασία (ένδυση, υπόδηση) για χειμερινές καιρικές συνθήκες

3)    Γεωλογικός εξοπλισμός (σφυρί, λούπα, κλπ.) 

21/10/2014

Επιλογή υποψήφιων για τη μεταπτυχιακή ειδίκευση:

Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροιγια το έτος 2014-2015

Για την Μεταπτυχιακή ειδίκευση κατατέθηκαν 11 υποψηφιότητες για 5 θέσεις. Με βάση τα κριτήρια επιλογής επιλέχθηκαν κατά σειρά επιλογής οι παρακάτω υποψήφιοι:

1) Χριστοδούλου Κων/νος
2) Σκάνδαλος Παναγιώτης
3) Κωστής Ανδρέας
4) Καψάλη Μαρία-Παρασκευή
5) Μόφορης Λεωνίδας

Σε περίπτωση που κάποιος/α/οι από τους επιλεχθέντες δεν εγγραφεί/ούν θα πληρωθεί η θέση του/της/τους από τους επιλαχόντες σύμφωνα με τη σειρά επιλογής τους

Επιλαχόντες (κατά σειρά προτεραιότητας)

1)Ορφανός Κων/νος-Παναγιώτης
2)Δαϊόγλου Κων/νος
3)Γεωργιάδη Άννα
4)Αναστασάκος Διονύσιος
5)Αναγνώστου Κων/να
6)Χατζηφώτη Ελένη8/10/2014

 

Καλούνται οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος στην Ειδίκευση του Τομέα Ιστ. Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας να προσέλθουν για συνέντευξη, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 στο γραφείο του Δ/ντή του Τομέα Καθηγ. Β. Καρακίτσιου.

 


24/9/2014


Εξετάσεις Μακροπαλαιοντολογίας


Oι εξετάσεις στο μάθημα της Μακροπαλαιοντολογίας  θα πραγματοποιηθούν -με βάση το πρόγραμμα- προφορικά τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 από τις 9.30.


Καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην Η-τάξη του μαθήματος.

Η σειρά εξέτασης θα οριστεί βάση τη σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων. Η παρουσία ΟΛΩΝ των φοιτητών/τριών που θα δηλώσουν συμμετοχή θεωρείται αυτονόητη

Επαναληπτικό εργαστήριο: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, 10.00-12.00, αίθουσα Γ1 

 


23/5/2014

 

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ERASMUS+ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Στo πλαίσιo συνεργασίας (Πρόγραμμα Erasmus+) του Τμήματος

και του Utrecht Universiteit (The Netherlands)

θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 27-30/5/2014 

κύκλος μαθημάτων & εργαστηριακών ασκήσεων (στην αγγλική) 

για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες  από τον

Καθηγητή Gert J. De Lange.

Θέμα:

Geochemical cycles and principles:

Primary production, ventilation, early Diagenetic processes and their potential influence on oxygen levels and mineral equilibria

Πρόγραμμα μαθημάτων-πρακτικών ασκήσεων:

Τρίτη 27/5/2014
10.00-11.00  Αμφιθέατρο «Δρακόπουλος», Open talk.
The Messinian Salinity Crisis: Past and future of a great challenge for marine sciences

11.00-12.00 Αμφιθέατρο «Δρακόπουλος», Introductory talk for the course/exercises

12.00-15.00 Αίθουσα Γ1 (3ος όροφος), Practical exercises

Τετάρτη 28/5/2014
9.00-13.00 Αίθουσα Γ1 (3ος όροφος), Practical exercises

Πέμπτη 29/5/2014
9.00-13.00 Αίθουσα Γ1 (3ος όροφος), Practical exercises

Παρασκευή 30/5/2014
12.00-15.00 Αίθουσα Γ1 (3ος όροφος), Students brief presentations

Μετά το πέρας των μαθημάτων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.


2/5/2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο κινητικότητας του Προγράμματος Erasmus μεταξύ του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και του Πανεπιστημίου της Γαλλίας Lille I (Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Sciences de la Terre) την Παρασκευή 9 Μαίου και ώρα 12.00
στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων (Γ11, 1ος όροφος)
θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από τον Καθηγητή Τ. Δανελιάν με θέμα:

“Εξέλιξη του ωκεάνιου πλαγκτού. Παραδείγματα από
τα Ακτινόζωα”

Με την ευκαιρία της επίσκεψής του, ο Καθηγητής Τ. Δανελιάν θα παρουσιάσει επιπλέον τις δυνατότητες Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Lille I στo πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος να παρακολουθήσουν τη διάλεξη καθώς και την παρουσίαση χαρακτηριστικών παρασκευασμάτων στο μικροσκόπιο που θα ακολουθήσει στην
αίθουσα Γ2 (3ος όροφος).

Η παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών της ειδίκευσης: Παλαιοντολογία- Στρωματογραφία, τόσο στη διάλεξη όσο και στο εργαστήριο που θα ακολουθήσει κρίνεται απαραίτητη.

 


28/4/2014

 

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Υ4204) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Δ΄ εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το μάθημα της  Ιζηματολογίας (Υ4204), να εγγραφούν σε Τμήμα για το σχετικό Εργαστήριο.

(οι καταστάσεις βρίσκονται έξω από τη Γραμματεία του Τομέα)

 


28/4/2014

 

ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (A0123)

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Η΄ εξαμήνου που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής Παλαιοοικολογία-Οικοστρωματογραφία (A0123), να εγγραφούν στη σχετική κατάσταση που βρίσκεται έξω από τη Γραμματεία του Τομέα.

 


1/4/2014

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS+

UNIVERSITΕΙΤ UTRECHT (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

αφορά προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές (2 θέσεις) http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/GEO/Exchange/2ES.pdf

 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA (IΤΑΛΙΑ)

αφορά προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές-υποψηφίους διδάκτορες  (2 θέσεις) http://www.unimib.it/go/45303/Home/English/MENU-DX/International-Programs/Erasmus

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9/4/2014

πληροφορίες: Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου (mtriant@geol.uoa.gr)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ http://www.interel.uoa.gr/erasmus/sp/sm.html


31/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Υ4204 και Υ0127)

Εργαστήριο: Τετάρτη 2 Απριλίου, 12.00-15.00 (Α13)
Μάθημα: Τετάρτη 30 Απριλίου, 15.00-18.00 (Α13 & ΦΜ1)

 


31/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

του προγράμματος ERASMUS+ για φοιτητές

για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

 

Στο πλαίσιο της κινητικότητας φοιτητών/τριών του νέου προγράμματος ERASMUS+ κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, , δίνεται η δυνατότητα σε πέντε (5) φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος να μετακινηθούν στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ώστε να πραγματοποιήσουν εκεί μία περίοδο των σπουδών τους.

αναλυτικά η προκήρυξη


28/3/2014


Εξετάσεις Μακροπαλαιοντολογίας


Oι εξετάσεις στο μάθημα της Μακροπαλαιοντολογίας  θα πραγματοποιηθούν προφορικά τη Δευτέρα 7 Απριλίου από τις 10.30 και, εφόσον δεν ολοκληρωθούν, την Τρίτη 8 Απριλίου 2014.

Καλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στην Η-τάξη του μαθήματος.

 

Η σειρά εξέτασης θα οριστεί βάση τη σειρά προτεραιότητας των δηλώσεων.

Επαναληπτικό εργαστήριο: Παρασκευή 4 Απριλίου 10.00-12.00 (Αίθουσα Γ1)

 


21/2/2014

Εγγραφές νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα

Καλούνται οι υποψήφιοι που έγιναν δεκτοί για το ΠΜΣ (2013-14) στην Ειδίκευση: Στρωματογραφία – Παλαιοντολογία, να εγγραφούν άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος.

Ωράριο εγγραφών: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-14:00

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Δύο (2) φωτογραφίες

20/2/2014

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (Υ5202)


Καλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει στον Εύδοξο το βιβλίο «Στρωματογραφία» (κωδ. 4869) του Καθηγ. Β. Καρακίτσιου, να το παραλάβουν άμεσα από τον εκδοτικό οίκο.

Προθεσμία παραλαβής ως την Παρασκευή 21/2/2014

13/2/2014

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ημερήσια εκδρομή στην Εύβοια

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τομέα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/2/2014 στο πλαίσιο του ΠΜΣ Ειδίκευσης: Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία, να το δηλώσουν άμεσα στον Καθηγ. Β. Καρακίτσιο

 


11/1/2014

 

ΠΜΣ, Ειδίκευση: Στρωματογραφία – Παλαιοντολογία

 

«Παλαιοντολογικές Μέθοδοι»


Καλούνται οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να προσέλθουν στο γραφείο της Επικ. Καθηγήτριας κας Αντωναράκου τη Δευτέρα 13/1/2014 και ώρα 9.30, προκειμένου να κανονιστούν οι ώρες διεξαγωγής του μαθήματος.

 


 

 

16/12/2013

Στρωματογραφία-Έναρξη Μαθημάτων Εργαστηρίων

Καλούνται οι φοιτητές του 3ου έτους να εγγραφούν άμεσα στο εργαστήριο Στρωματογραφίας (Υ5202) στις σχετικές καταστάσεις του Τομέα.

 

Έναρξη μαθημάτων: Πέμπτη 19-12, 12:00–14:00.
Έναρξη εργαστηρίων: Τετάρτη 18-12, 14.00-16.00.

 

Μάθημα: Πέμπτη 12.00-14.00 και Παρασκευή 14.00-16.00, Α13.

Εργαστήριο: Τετάρτη 14.00-16.00 και Πέμπτη 10.00-12.00, αίθουσες Γ1, Γ6, Γ12

 

 


7/4/2013

ΔΙΑΛΕΞΗ ERASMUS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα πλαίσια της συνεργασίας (Πρόγραμμα Erasmus) του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και του Πανεπιστημίου Milano Bicocca (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT) Sezione di Scienze Geologiche e Geotecnologie) θα πραγματοποιηθεί την Tρίτη 9 Απριλίου και ώρα 10:00‐14:00 (Αίθουσα Γ2) διάλεξη και εργαστηριακή άσκηση από την Dr Elisa Malinverno με αντικείμενο:

Siliceous phytoplankton/Silicoflagellates: Physiology, Biogeography, stratigraphical and environmental applications

Η παρακολούθηση της διάλεξης είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα Ειδικά Κεφάλαια Παλαιοντολογίας.

 


7/4/2013

ΔΙΑΛΕΞΗ ERASMUS ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα πλαίσια της συνεργασίας (Πρόγραμμα Erasmus) του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος και του Πανεπιστημίου Milano Bicocca (Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra (DISAT) Sezione di Scienze Geologiche e Geotecnologie) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου και ώρα 13:00 (Αίθουσα Γ1), διάλεξη από την Dr Elisa Malinverno με αντικείμενο:

Biogeography of phytoplankton in the Southern ocean and relation with the oceanographic fronts

Η διάλεξη πραγματοποιείται στα πλαίσια των μαθημάτων Υδάτινα & Χερσαία Οικοσυστήματα (ΜΠΣ Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία) και Βιομετρία-Βιοστατιστική (ΜΠΣ Στρωματογραφία-Παλαιοντολογία)