Εργαστήριο Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας

 

Το Εργαστήριο Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, από τα παλαιότερα του Ε.Κ.Π.Α., αποτελεί τη συνέχεια του Εργαστηρίου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας το οποίο διαχωρίστηκε το 1932 από το ιδρυθέν το 1906 Γεωλογικό και Παλαιοντολογικό Εργαστήριο και Μουσείο. Με τη μετονομασία του το 1992, εντάχθηκε στον Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, στους χώρους του οποίου στεγάζεται.

Το σύγχρονο Εργαστήριο Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας επιτελεί μείζον εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιοντολογίας, Μικροπαλαιοντολογίας, Στρωματογραφίας, Ιζηματολογίας, Ιστορικής Γεωλογίας, και Οικοστρωματογραφίας.

 

Μελετά θέματα αιχμής των Γεωεπιστημών, όπως την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη και τα φαινόμενα μαζικής εξαφάνισης οργανισμών στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, τη χρήση των απολιθωμάτων και μικροαπολιθωμάτων για τη χρονολόγηση απόθεσης των ιζηματογενών πετρωμάτων από τον Παλαιοζωικό αιώνα μέχρι σήμερα, τα παλαιοκλιματικά φαινόμενα και τους παράγοντες ελέγχου του φαινόμενου του θερμοκηπίου σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους, την ανασύσταση των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά το γεωλογικό παρελθόν, το ρόλο των μικροαπολιθωμάτων ως δεικτών περιβαλλοντικής υγείας στα θαλάσσια περιβάλλοντα, τη δυναμική παλαιογεωγραφική εξέλιξη της υδρογείου, καθώς και την αντιμετώπιση σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων με βάση τη γνώση για την εξέλιξη των παλαιοπεριβαλλόντων.

Μεταξύ των στόχων του Εργαστηρίου Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας αποτελεί η ανάδειξη των Μνημείων Γεωλογικής Κληρονομιάς, η μελέτη και προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος γεωλογικών σχηματισμών του Ελλαδικού χώρου, καθώς και η ενημέρωση του κοινού σε επίκαιρα γεωλογικά φαινόμενα και θέματα.

 

ιστοσελίδα Εργαστηρίου Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας