Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

Εξάμηνο διδασκαλίας

Διδακτικές μονάδες

διδάσκοντες

Εκπαιδευτικό υλικό- η τάξη

Μακροπαλαιοντολογία

Β

6

Αναπλ. Καθηγ. Ε. Κοσκερίδου, Επικ. Καθηγ. Σ. Ρουσιάκης, Επικ. Καθηγ. Κ. Κούλη

 

Μικροπαλαιοντολογία

Γ

6

Καθηγ. Μ. Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγ. Α. Αντωναράκου, Επικ. Καθηγ. Μ. Δήμιζα

 

Ιζηματολογία

Δ

6

Καθηγ. Γ. Αναστασάκης, Καθηγ. Φ. Πομόνη-Παπαιωάννου, Καθηγ. Χ. Ντρίνια,  Αναπλ. Καθηγ. Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Επίκ. Καθηγ. Μ. Κατή

Στρωματογραφία

Ε

6

Καθηγ. Β. Καρακίτσιος

 

Μαθήματα Επιλογής

 

Εξάμηνο διδασκαλίας

Διδακτικές μονάδες

διδάσκοντες

Εκπαιδευτικό υλικό/ η τάξη

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών

Z

4

Επικ. Καθηγ.Σ. Ρουσιάκης

 

 

Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία

Ζ

4

Καθηγ. Μ. Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγ. Α. Αντωναράκου, Επικ. Καθηγ. Μ. Δήμιζα

 

Εξελικτική Παλαιοντολογία - Παλαιοανθρωπολογία

Z

6

Επικ. Καθηγ. Σ. Ρουσιάκης

 

 

Θαλάσσια Γεωλογία

Ζ

4

Καθηγ. Γ. Αναστασάκης

 

 

Παλαιοβοτανική

Ζ

4

Επικ. Καθηγ. Κ. Κούλη

 

Παλαιοοικολογία-Οικοστρωματογραφία

Η

5

Καθηγ. Χ. Ντρίνια, Αναπλ. Καθηγ. Ε. Κοσκερίδου

 

Στρωματογραφία & Παλαιογεωγραφία Ελλάδος

Η

4

Καθηγ. Β. Καρακίτσιος

 

Διδακτική των Γεωλογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Η

2

Καθηγ. Χ. Ντρίνια, Αναπλ. Καθηγ. Α. Αντωναράκου

 

 

Ιζηματογενείς λεκάνες και πετρελαϊκά συστήματα
Η
4

Καθηγ. Β. Καρακίτσιος, Καθηγ. Γ. Αναστασάκης

 

Γεωλογική Κληρονομιά

Η

5

Καθηγ. Β. Καρακίτσιος, Αναπλ. Καθηγ. Μ. Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγ. Ε. Βερυκίου

 

πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό στον Οδηγό Σπουδών και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

 

Μαθήματα που παρέχονται σε άλλα τμήματα

 

Τμήμα

Διδακτικές μονάδες

διδάσκοντες

Εκπαιδευτικό υλικό/ η τάξη

Παλαιοντολογία

Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ

6

Αναπλ. Καθηγ. Ε. Κοσκερίδου, Επικ. Καθηγ. Σ. Ρουσιάκης, Επικ. Καθηγ. Κ. Κούλη