Εξοπλισμός

 

Το Εργαστήριο Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας διαθέτει σύγχρονη μονάδα κατασκευής λεπτοτομών συνεκτικών πετρωμάτων για τη μικροσκοπική παρατήρηση και μελέτη των περιεχομένων μικροαπολιθωμάτων και των λιθοφάσεων, σύγχρονη μονάδα αποδέσμευσης απολιθωμάτων και μικροαπολιθωμάτων καθώς και μονάδα συντήρησης και κατασκευής εκμαγείων απολιθωμάτων, σύγχρονη μονάδα ανάλυσης ιζηματογενών λεκανών.
Για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες, το Εργαστήριο διαθέτει αίθουσα ηλεκτρονικής διδασκαλίας, με 24 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ισάριθμα στερεοσκοπικά μικροσκόπια, 5 πολωτικά μικροσκόπια, εκ των οποίων τα τρία με ψηφιακή μεταφορά εικόνας σε υπολογιστή και Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM- WDS), ενώ έχει πρόσβαση στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Τομέα.
Στους χώρους του Εργαστηρίου, έχουν πρόσβαση οι φοιτητές/τριες για την εκπόνηση των διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Εργαστηρίου.

 

 

ιστοσελίδα Εργαστηρίου Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας