Επικοινωνία

 

Διεύθυνση:

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας

Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ζωγράφου

Τηλέφωνo: 210 727 4187 Fax: 210 727 4296

e-mail:

Διευθυντής Τομέα: Καθηγήτρια Φωτεινή Πομόνη-Παπαιωάννου fpomoni@geol.uoa.gr

 

γραμματεία Τομέα: vlianou@geol.uoa.gr