Μαρία Β. Τριανταφύλλου

Θέση:

Καθηγήτρια

Τίτλοι:

Μεταπτυχιακό (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διδακτορικό (Ε.Κ.Π.Α.)

Τηλέφωνο:

210-7274893

Fax:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~mtriant

e-mail:

mtriant@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Μικροπαλαιοντολογία- Παλαιοπεριβάλλον.
Παλαιοωκεανογραφία-Κλιματικές μεταβολές. Μικροπαλαιοντολογία, οικολογία, συστηματική ταξινόμηση, βιοδείκτες περιβαλλοντικής υγείας (ασβεστολιθικό ναννοπλαγκτόν, βενθονικά τρηματοφόρα), Βιοστρωματογραφία Ασβεστολιθικών Ναννοαπολιθωμάτων.