Ελίζαμπεθ T. Σταθοπούλου

 

Θέση:

ΕΔΙΠ

Τίτλοι:

Πτυχίο Γεωλογίας,
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Παλαιοντολογία-Στρωματογραφία, Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

Τηλέφωνο:

210-7274178, 7274344

Fax:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

e-mail:

estathop@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Η απολίθωση σκελετικών στοιχείων σπονδυλοζώων, ως διεπιστημονικό πεδίο που συνδυάζει τη  Γεωλογία, τη Χημεία, τη Βιολογία και την Επιστήμη Υλικών.
Η Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών.
Η ταφονομική ανάλυση απολιθωματοφόρων θέσεων.
Ο δομικός χαρακτηρισμός βιογενών υλικών με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών.
Η Παλαιο-ιστολογία βιογενών υλικών.
Η Αρχαιομετρία.
Οι εφαρμογές  σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών γενικά σε γεωλογικά υλικά.
Ο δομικός χαρακτηρισμός και η μελέτη της κρυσταλλοχημείας αργιλικών ορυκτών.