Γιώργος Λύρας

Θέση:

ΕΔΙΠ

Τίτλοι:

Μεταπτυχιακό (Ε.Κ.Π.Α.), Διδακτορικό (Ε.Κ.Π.Α.)

Τηλέφωνο:

210-7274897

Fax:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~glyras

e-mail:

glyras@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών