Ευτέρπη Κοσκερίδου

 

Θέση:

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τίτλοι:

Διδάκτωρ Τμήματος Γεωλογίας Παν/μίου Αθηνών

Τηλέφωνο:

210 7274165

Fax:

210 7247322

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

e-mail:

ekosker@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Παλαιοοικολογία και Συστηματική ταξινόμηση των μαλακίων, Παλαιοπεριβαλλοντική αναπαράσταση υδάτινων και χερσαίων συστημάτων βάσει των μαλακίων, εφαρμογές μακροπαλαιοντολογικών, γεωχημικών και ιζηματολογικών δεδομένων σε παλαιοοικολογικά, παλαιοκλιματικά και παλαιωκεανογραφικά προβλήματα.