Γεώργιος Κοντακιώτης

 

Θέση:

ΕΕΔΙΠ ΙΙ

Τίτλοι:

Πτυχίο Γεωλογίας (ΕΚΠΑ),
Μεταπτυχιακό στην Μικροπαλαιοντολογία-Στρωματογραφία (ΕΚΠΑ), Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ)

Τηλέφωνο:

210 7274804

Fax:

210 7247322

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

e-mail:

gkontak@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Μικροπαλαιοντολογία, Στρωματογραφία, Παλαιοοικολογία πλαγκτονικών τρηματοφόρων, Μελέτη ισοτόπων και ιχνοστοιχείων στα τρηματοφόρα, Παλαιοωκεανογραφία και κλιματικές μεταβολές Ολοκαίνου.