Αρχική Σελίδα

Η μελέτη της ζωής κατά το γεωλογικό παρελθόν, το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, καθώς και η εξέλιξή τους στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου αποτελούν το αντικείμενο της επιστήμης της Παλαιοντολογίας. Τα απολιθώματα, υπολείμματα αυτών των οργανισμών που βρίσκονται σήμερα κλεισμένα στα στρώματα της γης, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της διαχρονικής παρουσίας και εξέλιξης της ζωής. Η ιστορία ολόκληρου του πλανήτη μας έχει καταγραφεί και συνεχίζει να καταγράφεται στα στρώματα της Γης. Η αποκρυπτογράφηση των διαφόρων γεγονότων που αποτυπώνονται στα στρώματα έχει ως απώτερο στόχο την ερμηνεία της ιστορίας της Γης και αποτελεί το αντικείμενο της Στρωματογραφίας. Η Στρωματογραφία συνιστά το βασικό εργαλείο των παλαιογεωγραφικών συνθέσεων, στις οποίες βασίζεται κάθε ιστορική αναπαράσταση των φαινομένων του παρελθόντος. Τέλος η Ιζηματολογία χρησιμοποιεί ένα σύνολο σύγχρονων μεθόδων προκειμένου να μελετήσει τις διεργασίες ιζηματογένεσης και με τον τρόπο αυτό να αναπαραστήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν τα γεωλογικά στρώματα. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρατήρηση των σύγχρονων διεργασιών ιζηματογένεσης, οι οποίες επιτρέπουν την αναγωγή τους στο παρελθόν.  Η σύμπραξη Παλαιοντολογίας, Στρωματογραφίας και Ιζηματολογίας οδηγεί στη ολοκληρωμένη γνώση της εξέλιξης των οργανισμών και των περιβαλλόντων που αυτά αντιπροσωπεύουν στη διάρκεια του χρόνου, συνθέτοντας την Ιστορία της εξέλιξης της Γης από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα ή αλλιώς την Ιστορική Γεωλογία. 


Ο Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας μελετά τους επιστημονικούς κλάδους της Ιστορικής Γεωλογίας, της Στρωματογραφίας, της Παλαιοντολογίας και της Ιζηματολογίας, καθώς και πολλά επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, παράγοντας σημαντικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται:

Τα παραπάνω γνωστικά πεδία συμβάλλουν στη γνώση της εξέλιξης της ζωής και της βιοποικιλότητας του πλανήτη, της ανασύστασης των παλαιοπεριβαλλοντικών συνθηκών κατά το παρελθόν, των κλιματικών αλλαγών και την επίδρασή τους στον έμβιο κόσμο, της χρήσης μικροαπολιθωμάτων ως δεικτών περιβαλλοντικής υγείας οικοσυστημάτων και της Γεωλογικής Κληρονομιάς. Επίσης ο Τομέας διεξάγει παλαιοντολογικές ανασκαφές.

Ιστορικό

Το Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας αποτελεί μετεξέλιξη της Έδρας της Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας η οποία ιδρύθηκε το 1922 με το Βασιλικό διάταγμα που όριζε τις 18 έδρες της τότε Σχολής των Φυσικών και των Μαθηματικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λειτουργεί ως ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα από το 1984 (Ν1268/82). Στον Τομέα λειτουργούν επίσης το ομώνυμο Εργαστήριο και το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Γεωλογίας.