Μαργαρίτα Δ. Δήμιζα

Θέση:

Επικ. Καθηγήτρια

Τίτλοι:

Μεταπτυχιακό (Ε.Κ.Π.Α.), Διδακτορικό (Ε.Κ.Π.Α.)

Τηλέφωνο:

210-7274920

Fax:

 

Προσωπική Ιστοσελίδα:

http://users.uoa.gr/~mdimiza

e-mail:

mdimiza@geol.uoa.gr

Ερευνητικές Δραστηριότητες:

Μικροπαλαιοντολογία, Περιβαλλοντική Μικροπαλαιοντολογία