EEDIP

Dr George Kontakiotis 210727 4804
Dr George Lyras 210727 4897
Dr Elizabeth Stathopoulou 210727 4178, 4344
Dr Nikolaos Tsaparas 210727 4898
Dr Theodora Tsourou 210727 4172

 

IDAX

Dimitrios Velitzelos 210727 4259
Olga Koumoutsakou 210727 4178, 4344
Vassiliki Lianou 210727 4461
Vassilios Karzis 210727 4226
Tefta Tsili 210727 4202